Anasayfa / CSS Dersleri / CSS Kodları Nasıl Yazılır ?

CSS Kodları Nasıl Yazılır ?HTML derslerinde de bahsettiğimiz gibi genel site şablonu belirlerken her bölüm bir div olarak belirlenir. Bu divler id (eşsiz) ve class iki kısma ayrılır. ID olarak atanan dive verilecek özellik farklı hiçbir div için geçerli olmaz sadece o öğe için geçerlidir. Class için atanan ise tüm o classlar için geçerlidir.

HTML’de ID belirlenirken <div id=”genel”>… class belirlenirken de <div class=”genel”> şeklinde yazılır. CSS’te ise bu id ve class # ve . (nokta) işaretleri ile çekilir. Yazım şekli ile ilgili örnekleri aşağıdan bakabilirsiniz.

CSS kodları temel olarak html’de belirlenen div seçilerek yazılır. Div in burda class veya id olup olmaması önem arzeder. Örneğin genel html içinde id’si genel diye belirlenmiş bir divimiz var yukarıdaki gibi. Bunun için kodlar şu şekilde yazılır :

#genel {......id ise css kodları.......}
#genel { background-color : #bababa; }
.genel {......class ise css kodları.......}
.genel { background-color : #bababa; }

Tüm css yapısı bu şekilde parantezler içerisine alınmış kodlardan meydana gelir. İçeriye yazılacak olan kodları detaylı olarak tek tek işleyeceğiz ama bir sonraki derste css kodlarının nasıl sayfaya dahil oldunu göreceğiz..

   quup        

Takdir Et, Devam Et

E-mail adresinizi yayınlamıyoruz. Gerekli alanlar : *

*