Anasayfa / Genel / Memuriyette Büyük Değişiklik

Memuriyette Büyük DeğişiklikAdalet Bakanlığı memurlarla ilgili yaptığı değişiklikleri Resmi Gazetede yayınlayarak yürürlüğe koydu.

Yönetmeliği göre Bakanlıkta idare memuru kadrosuna atanabilmek için “hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, eğitim, eğitim bilimleri, mimarlık ve mühendislik fakülteleriyle en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleriyle bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak” şartı, “en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullardan veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak” şeklinde değiştirildi.

Artık sınav sonuç listesi de son 10 gün içerisinde ilan edilecek. Atamalarla ilgili ise, mazerete dayalı naklen atamalarda, yönetmelik kapsamındaki personelin sağlık, eş durumu, öğrenim durumu ve can güvenliği gibi nedenlerle naklen atama yapılabiliyordu. Yeni yönetmelikle “öğrenim durumu” ibaresi kaldırıldı.Ve bu maddenin devamı olarak “çocukları, eşi veya kendisi yüksek öğretim kurumlarında okuyanlarla bulunduğu yerde çocukları, eşi veya kendisinin öğrenim düzeyine uygun ilk veya orta öğretim kurumu bulunmayanlar, kadro durumunun elverişli olması şartıyla öğretim kurumlarının bulunduğu yere veya yakınına atanabilirler” maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğe göre, ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri, müdür yardımcıları, saymanlarla infaz ve koruma baş memurları, birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerdeki müdürlük teşkilatı olan ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerine naklen atanarak bölge esasına göre çalışacaklar. İnfaz ve koruma baş memurları, müdürlük teşkilatı olmayan ceza infaz kurumlarında da çalışabilecekler, bu sayılanlar dışındaki memurların naklen atanmalarında bölge esası uygulanmayacak.

   quup        

Takdir Et, Devam Et

E-mail adresinizi yayınlamıyoruz. Gerekli alanlar : *

*